Статут

 

Учнівська рада:

• координує роботу класів. Доводить до них конкретні завдання діяльності,

• контролює створення належних умов для навчання та дозвілля учнів,

• організує пошукову роботу,

• контролює відвідування уроків. Стан навчання та поведінки учнів,

• ухвалює рішення з найважливіших питань життя школи в межах своєї компетенції,

• вносить пропозиції до адміністрації школи, педагогічної ради з питань навчання та виховання.

• організує й контролює чергування в школі.

• веде контроль за дотриманням санітарно-гігієнічних вимог у школі.

• здійснює заходи щодо розвитку творчих здібностей учнів, зміцнення їхнього здоров‘я, фізичного вдосконалення, пропаганди здорового способу життя,

• організує роботу центрів, малих ініціативних груп, учнівських об‘єднань за інтересами, постів ,штабів тощо,

• співпрацює з міністрами класів.

Учнівська рада класу:

• звітує про результати навчально-виховної роботи на класних зборах, засіданнях старостату та учнівської ради школи.

• Є безпосереднім зв‘язком між учнівською радою, колективом класу та класним керівником(доводить до їхнього відома пани, завдання, рішення учнівської ради, центрів самоврядування).

.

Основні напрямки роботи органів учнівського самоврядування.

1.Навчально-пізновальний центр.

2.Екологічно — спортивний центр.

3..Центр внутрішніх справ.

4.Центр культури.

5.Інформаційний центр.

6.Волонтерський рух.