Школа

 

Загальноосвітня школа — масовий тип навчально-виховних закладів, які дають загальну освіту.

Школа в сучасній Українській Державі

Згідно з Законом України “Про освіту”[1]основним видом середніх навчальних закладів є середня загальноосвітня школа трьох ступенів:

перший — початкова школа (забезпечує початкову загальну освіту),

другий — основна школа (забезпечує базову загальну середню освіту),

третій — старша школа (забезпечує повну загальну середню освіту).

Загальна середня освіта може здобуватися також у вечірніх (змінних) школах, а також класах, групах з очною, заочною формами навчання при загальноосвітніх школах.

Освітній процес

Школу відвідують в дитячому віці. Щоб закінчити школу, необхідно скласти іспити. Вивчають навчальні предмети. Після закінчення школи учні отримують «Атестат зрілості». Нині учні після завершення навчання у школі отримують Свідоцтво про базову або повну середню освіту. В наш час офіційна шкільна програма складається з 1-11 класів

Оцінювання.

Оцінювання навчальних досягнень учнів здійснюється за 12-ти бальною системою (шкалою), і його результати позначаються цифрами від 1 до 12.